072-3302956

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות מפרטת סוגי מידע אישי ומידע אחר (כהגדרתם להלן שספא רוקסון אורבן בשם מלונות רוקסון) אוספת על המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן), כיצד ספא אורבן רמת גן אוספת את המידע ואיזה שימוש עושה במידע לרבות שמירה של המידע, עיבודו, העברתו לצדדים שלישיים ועוד.
במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אתכם" או "שלכם" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן) והמידע האישי והמידע האחר (כהגדרתם להלן) המתייחס למשתמשים כאמור.
ספא רוקסון אורבן רמת גן אוספת מידע אישי ומידע אחר (כהגדרתם להלן) באמצעות:
(1) אתרי אינטרנט המופעלים על ידי ספא רוקסון מהם הנכם ניגשים למדיניות פרטיות זו שכתובתם info@roxon.co.il
(2) באמצעות האפליקציות שהחברה מעמידה לשימושכם במחשבים או בהתקנים הניידים (להלן: "האפליקציות");
(3) באמצעות דפי מדיה חברתית בבעלותה ובשליטתה של ספא רוקסון (להלן ביחד: "דפי מדיה חברתית");
(4) כאשר אתם מבקרים או שוהים כאורחים בספא רוקסון או באמצעות אינטראקציה לא מקוונת אחרת עם הספא (כגון שיחה למוקד הטלפוני).
האתרים האפליקציות ודפי המדיה החברתית יכונו ביחד – "השירותים המקוונים" וביחד עם הערוצים הלא מקוונים – "השירותים".
בשימוש בשירותים הנכם מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. נא תקראו את מדיניות הפרטיות בעיון.
ספא רוקסון משמש כבעלת השליטה (Data Controller) של המידע האישי אודותיכם.
המידע אשר מסרתם או תמסרו, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם וברצונכם ואינה נובעת מחובה חוקית.
אולם, ככל שלא תמסרו את המידע או באם לא תאפשרו לאסוף מידע כאמור לא נוכל לספק לכם את השירותים.
איסוף מידע אישי ומידע אחר:
1. "מידע אישי" משמעו נתונים המזהים אתכם כפרטים או מתייחסים לאדם מסוים.
אנו אוספים מידע אישי כגון:
1.1. פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר דרכון, מספר ת.ז);
1.2. מידע אודות ביצוע תשלום (כרטיס תשלום: ספרות ומועד פקיעה לפי כללי PCI DSS, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק);
1.3. נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים, אזרחות, ושפה מועדפת);
1.5. מידע בקשר עם ההזמנה שביצעתם, בקשר עם הביקור בספא (מועד הגעה ועזיבה, טובין ושירותים שרכשתם, העדפות אישיות (כהגדרתו להלן) , שיחות טלפון שבוצעו);
1.6. מידע הנדרש למילוי בקשותיכם המיוחדות והעדפות;
1.7. העדפות של מטופלים ("העדפות אישיות"), כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודעתם לספא או העדפות אשר נלמדו אודותיכם במהלך הביקור שלכם.
1.8. מידע הקשור לחברים בתוכנית מועדון הלקוחות.
1.9. מידע המבוסס על מיקום גאוגרפי או מיקום אחר.
1.10. תמונות, וידאו ואודיו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים בספא ובמלון , כגון במסדרונות ובלובי של הספא (מערכות טלוויזיה במעגל סגור CCTV ומפתחות כרטיס אלקטרוני.
2. "מידע אחר" – משמעו נתונים שאינם מגלים את זהותכם האישית והספציפית ואינם מתייחסים לאדם מסוים. הספא אוסף מידע אחר כגון נתוני דפדפן והתקן נייד לרבות כתובת IP ונתונים הנאספים על ידי "עוגיות", תגי פיקסל ושאר טכנולוגיות, נתונים מצרפיים ביחס לשהות של אורחים בספא וכן תגובות להצעות לקידום מכירות וסקרים.
3. במקרים מסוימים אנו עושים שילוב בין מידע אישי לבין מידע אחר (כגון שילוב של שם המטופל ומיקום). במקרה כזה נתייחס למידע המשולב כאמור כמידע אישי וזאת כל עוד המידע משולב.
4. אם הנכם מוסרים מידע לנו ו/או לנותני שירותים שלנו אשר כולל מידע אישי אודות צדדיים שלישיים (לדוגמה – במקרה שהנכם מבצעים הזמנה עבור אדם אחר), הנכם מצהירים כי קיבלתם הסכמה של הצד השלישי למסור את המידע כאמור ואתם המוסמכים לעשות כן וכי הצד השלישי מאפשר לנו לעשות שימוש במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
כיצד נאספים בחברה מידע אישי ומידע אחר
מידע אישי ומידע אחר נאסף באופן הבא:
5. שירותים מקוונים: בעת ביצוע הזמנה, רכישת טובין או שירותים, יצירת קשר עם החברה ונציגיה בכל דרך שהיא, פרסום בדפי המדיה החברתית, הצטרפות לרשימת דיוור או השתתפות בסקרים, משובים, תחרויות או הצעות שיווקיות וכן בעת הגשת מועמדות לעבודה אצלנו.
6. ביקורים ואינטראקציה לא מקוונת: בעת ביקור בספא ובעת שימוש בשירותים שאנו מציעים. כמו כן, מידע אישי נאסף גם כאשר הנכם משתתפים באירועים שיווקיים של קידום מכירות כאורחים של הספא ו/או באירועי קידום מכירות אשר מארח או כאשר הנכם מספקים מידע אישי במסגרת קידום אירוע מכירות. מידע אישי אודותיכם נאסף גם באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור המוצבת לצרכי אבטחה בשטחים הציבוריים (CCTV), באמצעות כרטיסי מפתחות אלקטרוניים ובאמצעות יתר מערכות אבטחה.
7. מקורות אחרים: מידע אישי מתקבל גם מצדדים שלישיים לרבות מידע מסוכני נסיעות, מתוכניות "לקוח מתמיד", מתוכניות של מועדוני לקוחות, מחברות כרטיסי אשראי, מרשויות המדינה (על מנת לעמוד בהוראות הדין), מחברות סקרים, מנותני שירותים של הספא.
8. מידע אוטומטי: כאשר הנכם עושים שימוש באתרים ו/או משתמשים באפליקציות כהגדרתם לעיל, אנו מקבלים ושומרים מידע בקשר עם הפעילות באתרים ובאפליקציות כאמור וכן נאסף מידע אוטומטי נוסף מהדפדפן וההתקן הנייד. לדוגמה, כפי שנהוג באתרים אחרים, אנו מקבלים מידע מסוים כאשר הדפדפן שלכם ניגש לאתר לרבות מידע לעניין כתובת IP, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, נתוני רשת ניידת, דפים שנצפו וזמני גלישה. מידע זה משמש אותנו בהתקשרות ומתן השירותים ללקוחות.
9. מרכזי שירות לקוחות: כאשר הנכם מבצעים הזמנה טלפונית, יוצרים קשר איתנו באמצעות דואר אלקטרוני, פקס', טופס צור קשר, צ'אט מקוון, דרך הרשתות החברתיות או דרך שירות הלקוחות. תקשורת זו עשויה להיות מתועדת לצורך הבטחת איכות השירות והכשרה.
10. מידע שנצבר: מידע אשר לא מזהה אתכם או כל משתמש אחר באופן אישי.
שימוש במידע אישי ובמידע אחר
11. אנו עושים שימוש במידע האישי ובמידע האחר למטרות הבאות, אחת או יותר:
11.1. ביצוע הזמנות ורכישות של שירותים ומוצרים: הספא מבצע עיבוד של המידע הנוגע לעסקאות שהתקשרתם בהן אתו לרבות באמצעות האתרים (להלן: "נתוני עסקאות"). נתוני העסקאות יעובדו לצורך השלמת ההזמנה, אספקת מוצרים ושירותים, התאמת שירותים שמעניקה לספא להעדפותיכם, קבלת משוב אודות השהייה בספא ושמירת רשומות של עסקאות כאמור.
11.2. קשר עם האורחים: על מנת להציע שירותים על בסיס העדפותיכם, המידע נאסף טרם ובמהלך שהייתכם אצלנו. המידע עשוי לשמש לאירועים של "לקוחות מתמידים" אשר אנו עשויים לערוך מעת לעת לבד או עם שותפים או על ידי שותפינו.
11.3. תגובות לפניות: אנו בספא נעבד את המידע בקשר עם פניות של משתמשים בשירותים (להלן: "נתונים בקשר עם הפנייה"). נתונים בקשר עם הפנייה כוללים תוכן של הפניה ומטא-דאטא הקשורה לפנייה (כגון קבוצות, פגישות ואירועים). נתונים בקשר עם הפניות יעובדו לצורך תקשורת עמכם ושמירת רשומות.
11.4. מטרות עסקיות: אנו בספא נעבד את המידע לצורך מטרות עסקיות לרבות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ודפוסי ביקורים של האורחים, קביעת יעילות של קידום מכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים (כגון סוכני נסיעות), צפי תשואה, תפוסה של הספא ועמידה בהתחייבויות.
11.5. תקשורת אדמיניסטרטיבית ואחרת: משלוח מידע אליכם בעניין האתר, שינויים שחלו בתנאי השימוש, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אדמיניסטרטיבי אחר (לדוגמה – מידע אודות הזמנות שביצעתם כגון הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ועוד).
11.6. שיווק וקידום מכירות: משלוח הודעות שיווקיות וקידום מכירות בעניין הספא, מוצרים ושירותים שאנו חושבים שיעניינו אתכם; לרבות שירותי ספא וחדר כושר, ברים, מסעדות ועוד.
11.7. בטיחות ואבטחה: שמירה על בריאותכם ובטיחותכם כמו גם של מטופלים ואורחים אחרים וסגל העובדים של הספא במהלך השהייה.
11.8. חובותינו החוקיות: לציית להוראות הדין לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים.
11.9. הספא עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר, כולם או מקצתם, לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים שחלקם יוצגו באפליקציות, באתרים ו/או בשירותים אחרים; ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה.
12. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הוא אחד או יותר:
12.1. הסכמה.
12.2. מתן השירותים.
12.3. ציות לכל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, פסקי דין ועוד.
12.4. אינטרס לגיטימי ועסקי של הספא.
גילוי והעברה של מידע אישי ומידע אחר
13. הספא רשאי לגלות ולהעביר את המידע האישי והמידע האחר כפי שיפורט להלן:
13.1. לעיל וזאת על מנת לספק חווית אירוח טובה יותר על בסיס העדפותיכם האישיות וניסיון שנצבר בקשר עם השימוש בשירותים שהעניקה לכם הספא בביקורים הקודמים שלכם.
13.2. לנציג או סוכן נסיעות שסיפק לנו מידע אישי אודות אורחים (לדוגמה – סוכן הנסיעות, מלווה, מעסיק או בן זוג ).
13.3. לספקי שירותים . דוגמאות לספקי שירותים הם ספקי שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי תשלום ועוד.
13.4. לשותפים עסקיים בתחום השיווק והפרסום וזאת על מנת לפרסם מודעות פרסום רלוונטיות למשתמשים באתר ולעודד את המשתמשים לשוב ולבקר באתר. שותפים אלה לא יעשו שימוש במידע האישי לכל מטרה אחרת למעט לצורך השיווק הישיר כאמור ומכל מקום תמיד תהיה לכם הזכות להתנגד לביצוע האמור.
13.5. הספא רשאי להעביר מידע אישי ומידע אחר אודותיכם לצדדים שלישיים במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).
14. הספא רשאי לגלות מידע אישי ומידע אחר במידה ויימצא כי הדבר הכרחי: (א) לעמידה בהוראות הדין; (ב) לעמידה בהוראות בית המשפט במסגרת הליכים משפטיים; (ג) לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות; (ד) לאכיפה של תנאי השימוש; (ה) להגנה על העסקים של הספא; (ו) להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של הספא, של האורחים, המשתמשים בשירותים ושל אחרים; וכן (ז) על מנת לאפשר לספא לפעול לקבלת סעדים שהיא זכאית להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיה.
העברת מידע מעבר לגבול
15. ככלל, עיבוד המידע מתבצע בגבולות מדינת ישראל, עיבוד מידע אשר מתבצע ע"י צדדיים שלישיים או שירותי ענן, יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם כגון שרתי Azure של מיקרוסופט או שרתי מיקרוסופט, שרתי אמזון וכדומה.
16. יחד עם זאת, יתכן שחלק מן המידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל או האיחוד. המפעיל של שירותים אלה התחייב לציית להוראות GDPR. במקרה ספציפי כאמור, הספא מוודאת שננקטים אמצעים נאותים כדי לאבטח את המידע האישי ברמה נאותה של הגנה.
כיצד תוכלו לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שלכם: אם מקום מושבכם באיחוד יחולו עליכם ההוראות הבאות:
17. הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: אנו שואפים לספק לכם מידע תמציתי, שקוף, נהיר, ברור, פשוט וקל לגישה אודות התנאים של עיבוד המידע האישי .
18. הזכות לגשת, לתקן או למחוק מידע אישי: אנו מאפשרים לכם לקבל מאתנו אישור האם המידע האישי שלכם מעובד וכן פירוט אודות התנאים של עיבוד המידע כאמור, וכן לקבל עותק אלקטרוני של המידע כאמור.
19. הזכות לתקן נתונים אישיים.
20. הזכות לבקש למחוק מידע אישי וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים:
20.1. המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;
20.2. הנכם מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;
20.3. הנכם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;
20.4. המידע האישי יימחק בהתאם לחובתה של הספא בהתאם להוראות הדין;
20.5. הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:
20.5.1. במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;
20.5.2. ככל שאתם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך אתם מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;
20.5.3. כשאין לחברה עוד צורך במידע האישי אך אתם צריכים את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיך;
20.5.4. כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של הספא גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.
21. הזכות להעברת מידע:
21.1. אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, אתם זכאים לקבל את המידע האישי שסיפקתם לספא בפורמט מקובל ולהעביר מידע זה לבעל שליטה אחר.
22. הזכות לבטל את ההסכמה:
22.1. כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הנכם רשאים לבטל את הסכמתכם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך (כפי שפורט מדיניות פרטיות זו להלן). נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור.
23. הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:
23.1. הנכם רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. הספא מחויבת לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, מכירה באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר.
24. הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית:
24.1. אם למרות המאמצים של הספא לשמור על הסודיות והפרטיות של המידע האישי הנכם מרגישים כי זכויותיכם נפגעו, תוכלו להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית.
25. אם מקום מושבכם מחוץ לאיחוד זכותכם לתקן את המידע השמור במאגרי המידע של הספא בהתאם להוראות הדין הישראלי לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
אבטחת מידע
26. הספא נוקט באמצעים ארגוניים וטכניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי בכל הקשור לגישה בלתי מורשית, לגילוי וחשיפה של המידע, למחיקה או שינוי של המידע, לחשיפה אקראי של המידע, לשימוש לרעה או נזק ומבצעת פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור.
27. כאשר נדרש לגלות או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשי גישה, תבטיח כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע. הספא דורשת התחייבויות חוזית מצדדים שלישיים לכך שהמידע האישי יעובד אך ורק למטרות להם הסכמתם ובהתאם לרמת הסודיות והאבטחה הנדרשת.
28. אם יש לכם סיבה להאמין כי התקשורת שלכם עם הספא אינה מאובטחת (לדוגמה – אם אתם סבורים כי חשבונכם האישי בספא נפרץ) אנא צרו קשר באופן מידי כפי שמפורט בסעיף "צרו קשר" להלן.
תקופת שמירת המידע
29. בכפוף להוראות כל דין, נשמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת למימוש ויישום המפורט להלן:
29.1. המטרות לשמן נמסר המידע האישי;
29.2. אינטרס עסקי של הספא לרבות שמירת מידע;
29.3. דרישה לשמירת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לחקירות רגולטוריות או להליכים משפטיים;
29.4. תקנה, הליך משפטי, לרבות צווי בית משפט ו/או גילוי הנדרש על ידי רשויות ממשלתיות ואחרות;
29.5. למילוי אינטרס לגיטימי שלנו ושל צדדי צדדים שלישיים לרבות התגוננות מפני הליכים משפטיים ועוד.
מידע רגיש
30. אלא אם נתבקש הדבר ספציפית, אנו מבקשים לא למסור או לגלות במסגרת השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת כל מידע אישי רגיש (לדוגמה מספרי ביטוח לאומי, נתונים הנוגעים לגזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, דת, אידאולוגיה או אמונות אחרות, בריאות, נתונים ביומטריים או נתונים גנטיים, עבר פלילי, הליכים מנהליים או פליליים וסנקציות אשר הוטלו בקשר עם האמור).
שימוש בשירותים על ידי קטינים
31. איננו אוספים ביודעין נתונים אישיים מאדם מתחת לגיל 18.
32. איננו אוספים נתונים אישיים מאנשים מתחת לגיל 18 כחלק מהליך רישום של האורח, אך זאת תמיד בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת של הקטין.
עדכונים
33. החברה רשאית לשנות ולעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט ללא הודעה. האחריות להכרת השינויים, אם בכלל, שיבוצעו במדיניות הפרטיות היא על המשתמשים בלבד.
עוגיות_(cookies)
34. כמו אתרים רבים אחרים, ועל מנת לשפר את החווית המשתמש באתר האינטרנט, הספא עושה שימוש ב – "עוגיות". "עוגיות", כשלעצמן, אינן מספקות לספא מידע אישי מזוהה אלא אם כן המשתמש בחר לספק מידע. אולם, אם בחרתם לספק באתר מידע מזוהה אישית, מידע זה יהיה מקושר לנתונים המאוחסנים ב-"עוגייה".
35. "עוגייה" היא קובץ טקסט קטן המכיל כמויות קטנות של מידע שהאתר ממקם במחשב או התקן נייד. "עוגיות" מתוכננות לסייע למחשב או ההתקן לזכור דבר שהמשתמש עשה באתר, לדוגמה לזכור שהמשתמש נכנס לחשבון או אלו וכמה כפתורים הוקשו.
36. אנו עושים שימוש ב-"עוגיות" ככלי להבנת השימוש באתר ולצורך שיפור התוכן וההצעות שבאתר. שימוש זה נעשה להתאמה אישית של חווית המשתמש בדפי האינטרנט של הספא, בהצעת מוצרים רלוונטיים, תוכניות ושירותים וכן פרסום ממוקד.
37. נטרול עוגיות – ייתכן כי הדפדפן שלכם מאפשר שליטה ב- "עוגיות"; דפדפנים מסוימים יכולים לאפשר הגדרות המונעות איסוף "עוגיות". אם אינכם מסכימים לשימוש ב –"עוגיות" אנא הפכו את השימוש ב-"עוגיות" ללא זמין לפי הוראות הגדרות הדפדפן כמפורט. לתשומת ליבכם, כי יתכן שלאחר נטרול ה"עוגיות" תכונות מסוימות באתר לא יפעלו כיאות.
ישנם צדדים שלישיים אשר מפעילים סוגי "עוגיות" מסוימים המספקים כלי נטרול אוטומטי של ה-"עוגיות" שלהם, ניתן לראות רשימת "עוגיות" המופעלים על ידי צדדים שלישיים וקישור לנטרול האוטומטי שלהם. במקרים אחרים ניתן לנטרל את ה –"עוגיות" באמצעות כלי ניהול של צד שלישי.
38. החברה עושה שימוש במגוון סוגי "עוגיות":
38.1. עוגיות זמניות (session cookies) – "עוגיות" אלה מאוחסנות זמנית במהלך פעילות הדפדוף ונמחקות מההתקן הנייד לאחר סגירת הדפדפן. אנו משתמשים בעוגיות זמניות לתמיכה בתפקוד האתר ולהבנת השימוש שלכם באתר, לדוגמה הדפים שביקרתם, באילו קישורים השתמשתם וכמה זמן שהיתם בכל דף.
38.2. עוגיות חיוניות- "עוגיות" אלה הכרחיות לתפעול האתר.
38.3. עוגיות תפקודיות – אנו משתמשים ב-"עוגיות" תפקודיות לצורך שמירת הגדרות האתר – הגדרות כגון המטבע המועדף בבדיקת מחירי הספא באתר. הספא משתמש ב-"עוגיות" תפקודיות גם כדי לאחסן נתונים כך שיהיה ניתן למצוא נתונים אלה בקלות בביקורכם הבא באתר. "עוגיות" תפקודיות מסוימות חיוניות לצפייה במפות או קטעי וידאו באתר. החברה משתמשת ב-"עוגיות" פלאש לתכני אנימציה מסוימים.
38.4. עוגיות מתמידות – "עוגיות" אלה אינן נמחקות עם סגירת הדפדפן אלא נשמרות בהתקן לתקופה קצובה או עד למחיקתן. בכל ביקור באתר השרת שקבע את ה-"עוגייה" יזהה את ה-"עוגייה" המתמידה שנשמרה בהתקן שלכם. החברה נעזרת ב-"עוגיות" מתמידות לאחסון העדפותיכם כך שיהיו זמינות עבורכם בביקורכם הבא.
38.5. עוגיות מיקוד ופרסום – השימוש ב-"עוגיות" אלה הינו לצרכי איסוף מידע שלכם על מנת לסייע לספא לשפר את המוצרים ואת השירותים וכן בכדי להציג מודעות ממוקדות שהספא סבורה שיהיו רלוונטיות עבורכם. הספא משתמש ב- "עוגיות" מיקוד באתרי האינטרנט ליוזמות שיווק שונות וקמפיינים. אנו עושים שימוש בטכנולוגיות אחרות לקידום פרסום.
38.6. עוגיות אנליטיקס – "עוגיות" אלה אוספות מידע על השימוש שלכם באתר ומאפשרות לספא לשפר את הפעילות של האתר. -"עוגיות" אלו מספקות לספא מידע מצרפי בו הספא עושה שימוש לניטור ביצועי האתר, ספירת ביקורים בכל דף, איתור טעויות טכניות, בדיקת האופן בו המשתמשים מגיעים לאתר ומדידת יעילות הפרסום והמודעות הממוקדות.
39. אתר האינטרנט עושה שימוש בעוגיות של צדדים שלישיים:
39.1. עוגיות גוגל אנליטיקס – "עוגיות גוגל אנליטיקס" משמשות לאיסוף מידע על אופן שימוש של המשתמשים באתר. הספא עושה שימוש במידע ליצירת דוחות ולשיפור האתר. "עוגיות" אלה אוספות מידע בצורה אנונימית, לדוגמה קביעת מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ועל איזה לחצנים לחץ המשתמש. על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של "גוגל" ביחס ל –"גוגל אנליטיקס". על מנת לנטרל "עוגיות" של "גוגל אנליטיקס". "עוגיות גוגל" כוללות את עוגיות Google AdWords& DoubleClick לשיווק, פרסום ושיווק חוזר אלה מאפשרים זיהוי המבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ופניה אליהם עם מודעות ומידע המבוסס על עניין. על מנת ללמוד עוד על עוגיות Google AdWords&DoubleClick.
39.2. עוגיות פייסבוק – השימוש ב-"עוגיות" אלה הינו לפרסום מבוסס עניין, כלומר – מודעות שאולי תאהבו בהתבסס על פעילותכם באתרים שאינם "פייסבוק". "עוגיות" אלה אוספות מידע מביקורכם באתר ומאפשרות קידום מודעות באמצעות פלטפורמות "פייסבוק". על מנת לקרוא עוד על מודעות מבוססות עניין מ-"פייסבוק" .
על מנת לנטרל מודעות מבוססות עניין של "פייסבוק" – אנא פעלו לפי הוראות "פייסבוק" .
מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של "פייסבוק" ניתן למצוא .
39.3. עוגיות בינג/מיקרוסופט – "עוגיות בינג" משמשות לאיסוף מידע כיצד מבקרים משתמשים באתר החברה וכן לשיווק, פרסום או שיווק מחדש. "עוגיות" אלה מאפשרות לזהות מבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ולהפנות אליהם מידע ממוקד עניין או מודעות. לקריאה נוספת על מדיניות פרטיות "בינג/מיקרוסופט" .
יצירת קשר:
לשאלות בעניין מדיניות פרטיות – ניתן לצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני info@roxon.co.il

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

שני 08:30 - 20:00
שלישי 08:30 - 20:00
רביעי 08:30 - 20:00
חמישי 08:30 - 20:00
שישי 08:00 - 17:00
שבת Closed
ראשון 08:30 - 20:00
072-3302956

שיחה עם נציג

×

שיחת ווטסאפ